Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Joris-Jan
Zieuwentseweg 39 a
7131LA Lichtenvoorde
040-2047777
info@nbg.nl

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
  • Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
  • Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
  • Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek: Hoe is uw persoonlijke situatie?
2. Advies: Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
3. Zoeken: Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
4. Contract: Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
5. Onderhoud: U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek: Hoe is uw persoonlijke situatie?
2. Advies: Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
3. Zoeken: Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
4. Contract: Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
5. Onderhoud: U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

 

Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

n.v.t.

n.v.t.

€ 2210

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

ONDERZOEK
Hoe is uw
persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?Joris-Jan: Ik vind het belangrijk dat het hypotheektraject soepel verloopt. U kunt mij daarbij helpen door vooraf via de website (https://www.nbg.nl/over-ons/hypotheektraject) het hypotheektraject door te nemen. U kunt dan ook zien aan welke vormen bepaalde documenten dienen te voldoen.

ADVIES
Welke financiële
oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Joris-Jan: Ik bespreek de mogelijkheden die er zijn en adviseer u bij het maken van de juiste keuzes. Ik kies vervolgens de hypotheekaanbieder die daar het beste bij past. Ik kijk daarvoor o.a. naar de hypotheekrente, voorwaarden en verwerkingstermijnen.

ZOEKEN
Welke aanbieder

heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Joris-Jan: Zodra NBG het bindend aanbod heeft ontvangen sturen wij dit aan u door. Indien u met het aanbod akkoord gaat ondertekent en retourneert u deze. NBG zorgt vervolgens voor een snelle afhandeling van uw hypotheekaanvraag en eventuele verzekeringen. NBG zorgt er ook voor dat uw notaris de juiste instructies ontvangt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Starter

Oversluiten-/ doorstromer

Meerwerk: uurtarief

Advieskosten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kosten gericht op afsluiten product

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Combinatie

€ 2210

€ 1795

€ 2625

€ 120

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Joris-Jan: Het starterstarief is voor iedereen die de eerste keer een woning heeft aangekocht. Kiest u ervoor om het advies telefonisch en via e-mail af te handelen en u bent starter? Dan ontvangt u een korting van € 200,-. Bent u oversluiter of doorstromer dan bedraagt de korting € 600,-. Senioren ontvangen een korting van € 240,- op het adviestarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Joris-Jan Waalder

Hypotheken & financieel advies

Neem vrijblijvend contact op
06 – 19 67 58 29 | info@joris-jan.com